Det er i beste fall én av grunnene til at IKEA har lavere priser enn de fleste av konkurrentene. En annen grunn er at IKEA baserer sin suksess på å la mennesker i u-land produsere varene under slette og utnyttende arbeidsforhold, slik at de kan holde prisene på et for oss latterlig lavt nivå. IKEA leier typisk inn fabrikker på kontraktsbasis (anbud).

Denne «shoppingen» av arbeidskraft gjør at IKEA enkelt kan vrake fabrikker som opplever «problemer» med arbeidstakere og fagforeninger som forsøker å jobbe for bedre, og etter vestlig målestokk levelige, arbeidsforhold. I praksis fører dette altså til at IKEA-«ansatte» i fattige land sliter seg ut under arbeidsforhold som for oss vil fremstå som groteske.

Vi vet det innerst inne, alle vi som handler på IKEA. Det at en lampe koster 100 kroner er simpelthen ikke mulig, tenker vi. Og det har vi rett i på den måten at noen bokstavelig talt må lide for den lave prisen.

ØRNULF RISNES, BERGEN