Hr. redaktøren synes det kan virke både grotesk og meningsløst å sammenligne Big Brother og Orderud-saken i mediesammenheng. Men han gjør det likevel! Hvilket klarsyn! Hvilken dristighet!

Har hr. redaktøren endelig fått øynene opp for at det er en sammenheng? Ja, det kan det synes som. Men viljen til å ta ansvar for den slags samrøre, den er som ventet rimelig fraværende.

Nei da, det viktigste er at ingen legger hindringer for pressens muligheter til å tjene penger på all verdens elendighet, slik riksadvokaten har antydet. Å nei, la oss ikke bli hindret i å spre gørra – det er jo det «folket» har «krav på»!

Og så er til og med redaktøren bekymret for hva som kan skje dersom noen av de tiltalte blir frikjent. O hellige enfold! For det er jo ikke pressens medvirkning til gapestokk som opptar hr. redaktøren, må vite. Nei, selvransakelse, det skal man finne i andre kretser enn pressen.

Vi har ytringsfrihet her i landet. Kan dere for pokker ikke bruke den – ikke bare misbruke den? En kritisk presse er grunnleggende og viktig. Hålien bekrefter at han ikke oppfyller de krav dette stiller til en redaktør.

HALDOR FOSSE