Det kan vel tenkes, hvis Søviknes får spille rollen som Slobodan Milosevic.» Avisredaksjonen tillegg her Søviknes urettvist ei djevelsk tenkt rolle, for er det ikkje nettopp balkanske tilstandar han vil unngå?

Newsweek av 2. april i år konkluderer med følgjande i ein lesverdig artikkel, direkte oversett: «Balkans historie i seinare tid – og faktisk i mykje av Europa – er trist men tydeleg; multietniske statar har brote saman i borgarkrigar. I etnisk homogene statar har folk langt oftare levd i fred med kvarandre.»

Den amerikanske sosialøkonomen Galbraith uttalte under eit kort opphald i Noreg at Gud må elske nordmennene; dei har funne olje og er etnisk homogene. Det er ikkje til å misforstå.

MAGNE BORTNE