Mens verdens øyne har vært rettet mot Irak har Fidel Castro benyttet sjansen til å slå ned på opposisjonen mot kommunistregimet på Cuba. Etter at opposisjonen det siste året blant annet har samlet inn over 25.000 underskrifter til støtte for demokrati er det nå slutt på Castros tålmodighet. Den siste uken er minst 75 opposisjonelle og selvstendige journalister arrestert. Dette ifølge den internasjonale føderasjonen av liberale ungdomsbevegelser, som Unge Venstre i Norge er tilsluttet.

Dette viser det sanne ansiktet til et regime som store deler av norsk venstreside har trykket til sitt bryst. SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland har til og med foreslått Castro til Fredsprisen. I den forbindelse uttalte han at på Cuba var det viktigere med tilgang til skole og helsetjenester enn stemmerett. Utfordringen til norsk venstreside i SV og RV blir nå om man tar avstand fra Castros meningsterror eller er det slik at ytringsfrihet ikke trengs i et sosialistisk land?

JAN KENNETH STAVENES

BERGEN UNGE VENSTRE