Av Tom-Christer Nilsen, fylkestingsmedlem, Høyre i Hordaland Det siste året har vi vært hjemsøkt av en rekke ulykker i samferdselssektoren.

Fellesnevneren for ulykkene, fra NSBs tragiske togulykker til HSDs båtulykker, er at ulykkene skjer innenfor et område som det offentlige, stat og fylkeskommune, har definert som sitt ansvar. Ulykkene setter et stort spørsmålstegn ved det offentliges rolle som kjøper og produsent av tjenester. Kan det hende at det er et problem at den som bestiller transporttjenester, subsidierer dem, og i noen grad produserer dem, også er den som er satt til å kontrollere dem? Det kan i alle fall virke som flertallet i fylkestinget er godt nede i lommen på ruteselskapene HSD, Gaia og BNR, som de subsidierer. I mange år nå, har disse selskapene, opprinnelig 7, nå 3, blitt fôret på offentlige midler for å drive rutetransport. Det er greit, det skulle jo føre til lavere priser og bedre tilbud enn uten subsidier. Det som er problemet, er at de samtidig er blitt fredet fra konkurranse — det er ikke lov for andre å kjøre rutebuss eller opprette rutebuss i områdene til HSD, BNR og Gaia. Tilsvarende legges der avgifter og byråkratiske hindringer i veien for alle som er så syndige å konkurrere med NSB. For det blir det jo bedre transporttilbud i distriktet av. Neppe. Dermed innfører man et system som er kjent for å føre til høyere pris og lavere tilbud - monopolet! Ruteselskapene er nå i en klassisk monopolstilling fordi de nå også får sette prisen sin selv. Dermed bestemmer monopolistene selv hva du må betale i bussbillett! Uten konkurranse. Så kan man si at privatbilen er jo en konkurrent, og busselskapene må ta hensyn til denne, men det er ikke poenget her. Det at noen får et privilegium med monopol på en type næringsdrift, burde være et tilbakelagt stadium. Forbrukerne fortjener bedre og billigere tjenester, flere avganger og billigere billetter enn dem et monopol kan skaffe. Monopol er gammelsosialistisk. I tillegg er f.eks. fylkestinget blitt så vevd inn i ansvaret for transporttjenester, at det i fylkestingssalen kan være vanskelig å se hvor selskapene slutter og politikerne begynner. Når selskapene er for konkurranse og anbud (Austevollsruten), så er flertallet for, når selskapene er mot, er flertallet bestående av AP, SP, KrF og V mot. Forstå det den som vil, her er man i lommen på ruteselskapene.