Det er nettopp dette som er det seneste våpenet til palestina-araberne. Ikke bombene, men sykdommene.

Opp gjennom århundrene – når jødene på grunn av sin hygiene og sine renhetsforskrifter ikke ble ofre for epidemier og sykdomsanslag – fikk de skylden for å ha spredt sykdommen. Uten at det noen gang kunne godtgjøres.

Nå kan det imidlertid godtgjøres at palestinerne nettopp gjør dette.

I de to seneste selvmordsbombene (I Netanja og Tel-Aviv), viser det seg at flere av dem som ikke ble drept av bombene – men skadd – har fått hepatitt B.

Rester av selvmordsbomberne viser i begge tilfeller at begge var smittet med hepatitt B.

For en brutal måte å drive krig på. Ingenting kan forsvare det. Ingenting annet enn et medfødt hat mot jødene og alt det jødene står for.

Nå er det på tide å våkne opp og se hva som ligger bak konflikten i Midtøsten. Det er ikke et spørsmål om land. Men et innbitt hat mot jødene – fordi Koranen sier det.

LARS-TORALF STORSTRAND,BERGEN