(BT 9.10.97)

DEBATT

Av Åge Chr. Jacobsen og Tom Skauge, SV

Henning Warloe hadde rett i 1997. Problemene er enda større i 2003. Men hvorfor er det køproblemer i den byen i Norge som har satset mest på veibygging for å gi plass for bilen?

Etter 1985 har Bergen gjennomført en historisk satsing for å bygge et «tjenlig veinett». Bompengeringen i Bergen var historisk. De fleste trodde et tjenlig veinett var et som ga fremkommelighet og ikke kø. Høyre garanterte at dette var en engangsdugnad. Bilistene skulle sammen med staten løfte veistandarden i Bergen. Resultatet er formidabelt og målbart hos Statistisk sentralbyrå: Ingen annen storby i Norge bruker så mye tettstedsareal til veiformål som Bergen — 17,4 prosent mot 14,9 prosent i resten av landet.

Til tross for veibygging for 3,2 milliarder kroner fra bompengeprogrammet 1985-2000 har Bergen fortsatt store køproblemer. Vi har i beste fall fått en «tjenlig bilkø». Fire felt klarer ikke å ta unna rushtrafikken på Nordre innfartsåre. Det er tendenser til tilstopping på Vestre innfartsåre og Danmarks plass med sine åtte felt og 50.000 biler i døgnet er nær sammenbrudd i rushtrafikken. Hvorfor har vi ikke sett representanter for Høyre og Bergen Næringsråd hente med seg avisene for å vise frem køene på Danmarks plass eller Nordre innfartsåre? Kanskje var den eneste rimelige konklusjon for veibyggerpartiene for pinlig: - Vårt forsøk på å gi bergenserne et tjenlig veinett med fire felt var feilslått - vi trenger seksfeltsvei til Åsane. Eller på Danmarks plass: - Seks felt er ikke nok. Vi trenger flere veibaner i to plan.

Prislappen for å fjerne trafikkslummen og samtidig gi køfrihet på Danmarks plass er på hele 1 milliard. Til sammenlikning koster en bybane til Nesttun 1,2 milliarder.

Høyre og Frp har i 16-17 år brukt veibygging som medisin mot bilkø. Medisinen har ikke virket. Køene blir heller ikke mindre av at Høyre sammen med Bergen Næringsråd har vært viktige pådrivere for en kraftig økning av parkeringskapasiteten i Bergen sentrum. Antall besøksparkeringsplasser skal opp fra vel 4000 til vel 5500. Når man øker tilbudet av P-plasser øker man også trafikken. Økt biltrafikk inn i Bergen sentrum er således en ønsket utvikling. Økt trafikk gir mer bilkø.

Høyre og Frp har brukt valgkampen til å undergrave bybaneplanene. Høyre og Frp har brukt valgkampen til å undergrave et kollektivfelt gjennom sentrum som er helt nødvendig for busstrafikken. Kollektivfeltet er også en forutsetning for å ta vare på Bryggen - slik at ikke UNESCO på nytt må true med å stryke den av listen over verdensarven.

Partiene har aldri lagt to pinner i kors verken for køfrie bussfelt eller for lavere kollektivtakster. Med Høyre og Frp med makten blir det mer veier med dårligere kollektivtilbud og med mer trafikkork.

Helseskadene og helsekostnadene for bergenserne for luftforurensning (der bilen er hovedbidragsyter) er iflg. SFT på inntil 1,8 milliarder kroner årlig bare i Bergen.

Det særbergenske forsøket på å gi folk fremkommelighet med ensidig satsing på veibygging har mislykkes. Men det er bare H og Frp som ikke ser det. Bergen Næringsråds hyling på flere parkeringsplasser i sentrum har gitt resultater i den forstand at det nå vel er 1000 flere besøksparkeringsplasser enn for fire år siden. De har fått viljen sin her også. Men fortsatt har det ikke streifet Bergen Næringsråd og deres våpendragere i H og Frp at P-plasser i sentrum gir flere biler som igjen gir mer trafikkork.

Eneste trøsten er at med Høyre og Frp med makten kommer køproblemene til å bli så store at næringslivet utenfor Strandgaten til slutt vil si stopp.