I løpet av partiets regjeringstid på 80— og 90-tallet ble innvandringspolitikken kraftig strammet inn. Å få politisk asyl er i dag bortimot en umulighet hvis man ikke tøyer regelverket til det ytterste. Konsekvensen av dette er at asylsøkere, dersom de vil ha opphold, fremstår som løgnere og lovbrytere. Dette gir grobunn for nynazisme i minst like stor grad som uttalelser fra Frp.

Dersom Storberget mener dette mer enn som et partitaktisk valgkampstunt, bør han umiddelbart ta avstand fra Aps egen flyktning- og innvandringspolitikk.

MATHIAS BISMO, NESTLEDER HORDALAND AKP