De går ikke inn for at barnehjemsbarna fra Morgensol barnehjem skal få oppreisning eller erstatning for de grove overgrepene de ble utsatt for.

Arbeiderpartiet som sier de arbeider for sosial rettferdighet i samfunnet, stemte imot. Det er meningsløst å snakke om foreldet moralsk ansvar.

Venstre setter miljøsaker i fokus fremfor medmenneskelighet og stemte imot. En må undres hvilken rettferdighetssans disse menneskene har. Kristelig Folkeparti stemte også imot. Dette partiet skal bygge politikken sin på det kristne verdigrunnlaget.

Den gylne regel som står i Matt. 7, 12 er for anledningen «glemt»: «Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere også gjøre mot dem.»

Det er i praksis en ser hva politikerne står for.

Hyklere har vi nok av!

ASLAUG G. FINSDAHL,BRATTHOLMEN