Søknaden dreier seg om å frita elevene for skriftlig sidemålseksamen. Elevene vil fortsatt ha obligatorisk undervisning i sidemålet. De som ønsker det vil også få tilbud om skriftlig sidemålsundervisning og eksamen i dette. Ove Børdals frykt for at nynorskelever ikke skal få tilbud om bokmålsundervisning er ubegrunnet. Han kan slappe helt av.

Byrådet ønsker ikke å gi mindre norskundervisning, snarere tvert imot, men ønsker i likhet med det store flertall av elevene å konsentrere seg om hovedmålet. Elevene finner det meningsløst å lære to tilnærmet like skriftvarianter av det samme språk. Siden samfunnet totalt er dominert av bokmålsbrukere, over 90 prosent, vil de fleste elever aldri få bruk for skriftlig nynorsk.

Hvorfor er målfolket så sterke tilhengere av tvungen skriftlig nynorskundervisning? Leder i Noregs Mållag, Endre Brunstad, gir svaret. Han uttalte til Dagbladet 22.10.2003 at «sidemålsundervisningen har mye å si for den statusen nynorsken har». Det er med andre ord ikke av hensyn til elevene man har tvungen skriftlig nynorskprøve, men av hensyn til nynorsk og dens status.

Av A. Waage, viseformann i Bokmålsforbundet