Informasjonsgruppen ved Krisesenteret i Bergen, ved Lisbeth Mosaker, Berit Aabrek, Ann Hermansen, Henrikke Fosshaug og Trude Koksvik Nilsen

Kvinnen i Kristiansand er dermed den foreløpig siste i rekken av kvinner som er blitt drept eller forsøkt drept av sin partner eller ekspartner.I etterkant av drapet er det kommet frem at kvinnen hadde anmeldt sin eks-mann flere ganger for drapstrusler, siste gangen var ca. en uke før hun ble drept.

Vold mot kvinner er fortsatt et av de alvorligste samfunnsproblemene i Norge. FNs kvinnekommisjon la i mars 1998 frem en rapport som konkluderer med at vold mot kvinner er den største hindringen for jenter og kvinners utvikling. Samtidig viser en undersøkelse i regi av FN at 25 prosent av norske kvinner har opplevd vold i hjemmet.

I vårt daglige arbeid med kvinner som utsettes for både psykisk og fysisk mishandling, opplever vi problematikken på nært hold. Vi opplever et rettsvesen som verken har kompetanse eller ressurser nok når det kommer til kvinnemishandling. Vi opplever at anmeldelser om kvinnemishandling blir henlagt, selv med sterke bevis, vitner og delvis innrømmelse fra mishandleren. Vi opplever kvinner, ofte med barn, som lever i frykt for at de skal bli neste offer i drapsstatistikken.

Hvert år søker hundrevis av kvinner og barn tilflukt på krisesentrene rundt omkring i Norge. I tillegg vet vi at mørketallene er store, og alle statistikker viser at det kun er en brøkdel av de mishandlede kvinnene som kommer på krisesentrene. Mange kvinner hindres av ulike grunner i å oppsøke et krisesenter. Vi mener at det er et paradoks at det er kvinnene og barna, ofrene for vold, som må flykte og leve i dekning. Det er faktisk sånn at det er mennene som slår, og ikke kvinnene som blir slått, som er problemet. Det er på tide å fokusere på dette! Hvorfor slår menn, og hvordan kan vi gjøre noe med dette? For å forhindre kvinnemishandling på lang sikt, må man satse på forebyggende tiltak, ikke behandling. For å få til dette, må man fokusere på problemet, nemlig de mennene som bruker vold.