Byrådet i Bergen vil kjøre saken om salg av eierandeler i BKK gjennom som en hastesak i bystyret Er man redd for en offentlig debatt om det prinsipielle i dette? Hvor er forresten media i denne saken? Det eneste vi leser og hører om, er uenighet mellom eierkommunene i Hordaland.

Hva med det prinsipielle? Hvilke konsekvenser vil dette få for folk flest på lang sikt? Hva med Statkrafts rolle i oppkjøp av norske kraftselskap når vi samtidig vet at regjeringen ønsker å selge deler av Statkraft til private?

At kommunekassen er slunken vet vi. Men er det riktig som noen sier at vi er i ferd med å selge vårt eget arvesølv — vannkraften. Er det strategisk riktig og forretningsmessig lurt å selge, eller er det som «å pisse i buksen for å holde varmen»?

FRANK JOHANNESSEN, EIDSVÅG