Slik er det og når hun i BT 2.9 bruker forslaget om mindre penger i NTP 2006-2015 som forsvar for Høyres tvil om bybanen og Bergensprogrammet. Hvorfor legger Monica Mæland seg på rygg for byråkratenes forslag til vegrammer de neste 10 årene? Hvor er det blitt av den kampviljen hun ga til kjenne i et intervju med Bergens Tidende 15. juni i år? Har noen sentralt i Høyre fortalt henne at Bondevik II-regjeringen ikke vil komme med større rammer til samferdselsformål enn det som står i etatenes forslag?

Rammene i NTP er en katastrofe — ikke bare for Bergen, men for hele landet. Hvem har sviktet? Hvem har løpt fra løftene? Jo, Monica Mælands parti Høyre. Løftene i valgkampen for 2 år siden og lovnadene i Sem-erklæringen om et investeringsnivå om lag 600 millioner kr. pr. år i forhold til Arbeiderparti-regjeringens forslag i nåværende NTP, har vi ikke sett noe til.

Heller tvert om. Samlet for 2002 og 2003 er regjeringens etterslep kommet opp i 2,4 milliarder kroner til vegformål i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet i Bergen og Hordaland vil ikke akseptere en slik defensiv holdning til å få løst viktige infrastrukturtiltak, men det gir altså Monica Mæland klare signaler om at hun vil.

Erfaringsmessig vet vi at andre deler av landet vil stå på for sine krav - det må vi og gjøre i Bergen.

Arne Jakobsen (A)