Skatter, avgifter, gebyrer, moms, bompenger m.m., gir ikke, i motsetning til det som mange synes å tro, virkelige inntekter til staten. De er med andre ord ikke verdiskapende i seg selv, men kan tvert imot være til direkte hinder for utviklingen i mange tilfeller.

Skatter og avgifter er kun en overføring av verdier fra ett sted til et annet. Og, — jo mer komplisert og innfløkt systemet er, jo tyngre vil det være å administrere, og blir dermed en reell utgiftspost for det samme samfunnet.

Alle er vel likevel enige i at vi trenger et system der vi betaler inn til felleskassen for å finansiere skoler sykehus osv. Vi forstår også at staten ved hjelp av avgifter kan styre utviklingen i ønskelig retning.

Det er mangel på det siste som har gitt Arbeiderpartiet banesåret i disse dager. Avgifter, moms og skatter i hytt og vær, tilsynelatende uten mål eller mening. Det hele virker så tilfeldig og lite gjennomtenkt. Om det var meningen å redusere matmomsen for å gi lavtlønte bedre muligheter til et sunt og godt kosthold, så burde man enkelt og greit fjernet moms på grønnsaker, frukt og andre sunne matvarer, og beholdt momsen på de andre produktene.

Når regjeringen så ilegger moms, både på grunnutdannelsen og videreutdannelsen av Norges største yrkesgruppe, og i valgkampen påstår at de vil prioritere skolen, da er forvirringen total. De aner rett og slett ikke hva de driver med.