Han påpeker at for de kundene som vil spare strøm, vil virkningen bli mindre enn om hele nettleien var knyttet opp til det løpende forbruket.

Kundene betaler nettleie for å være tilknyttet og bruke transportsystemet for strøm. Grunnen til at nettleien inneholder et fast årsbeløp, er at kostnadene ved strømnettet i stor grad er faste. De er lite påvirket av kundenes strømforbruk.

Hoveddelen av kostnadene er knyttet til investeringene bak de landsdekkende linjer, kabler, transformatorer og koblingsanlegg helt frem til den enkelte kunde. Drift og vedlikehold utgjør en mindre del av kostnadene. Det kunden betaler for, er å være tilkoblet nettet med mulighet til å ta ut strøm når det måtte være ønskelig. Bruk av fastledd er således en «rettferdig» måte å fordele kostnadene mellom kundene.

Henning Nilsen sier at ordningen med fastledd grenser til mafiavirksomhet. Med mafiavirksomhet tenkes det ofte på noe som er skjult og skummelt. Nettleien derimot er fastsatt i full offentlighet etter retningslinjer fra NVE, og vi kan når som helst ha en åpen dialog om dette.

KJELL HARALD LUNDE,

INFORMASJONSDIREKTØR I BKK