Da ble det lovet at skolen skulle stå i sentrum og at de unge var fremtiden osv. Alle skulle markere seg som skolepartier forrige høst ved å love gratis skolebøker og bedre undervisning. Nå er det tre år siden det nye byrådet ble etablert og ett år til neste valg. Da ser de endelig muligheten til å ta de nedskjæringene de finner så nødvendige. Som vanlig er det de eldste og de yngste som får gjennomgå når sparekniven tas i bruk. I år er det skoleungdommen det skal gå ut over.

Fem prosent skal barberes vekk fra en allerede utsultet skolesektor. Å gjennomføre ytterligere sparetiltak i skolesektoren er ikke mulig uten at det går ut over noe. Følgende blir mest sannsynlig resultatet når politikerne svinger sparekniven denne gang:

  • mindre bruk av vikarer
  • ingen ekskursjoner eller leirskoler
  • kjøpestopp for bøker og materiell
  • mindre utstyr til håndverk og heimkunnskap
  • mindre til spesial— og støtteundervisning, noe som vil gå ut over elever som trenger dette for å mestre skolesituasjonen.
  • sjeldnere renhold av undervisningsrom
  • klassesammenslåinger
  • ledige og nødvendige stillinger vil ikke bli besatt

Og hva er politikernes svar på dette? Byrådet, med Arbeiderpartiet i sjefsstolen, truer med å trekke seg dersom de ikke får gjennomslag for denne sultekuren. «Opposisjonen», med Høyre i spissen, svarer med litt lavmælt knurring før de svelger den sure pillen.

Elevene, og lærerne kan ikke stole på at politikerne i byrådet kan løse problemene for seg, i hvert fall ikke så lenge de lydig administrerer KrF-Høyre-regjeringens stadige kutt i kommunebudsjettene. Kommunalminister Erna Solberg (H) og fungerende byråd for skole Ruth Grung (Ap) kjører tospann i denne saken når de forsvarer kuttene med at det ikke vil gå ut over undervisningen at elever får færre undervisningstimer eller ikke får ekskursjoner.

Skolestreiken ved Åstveit, Breimyra, Marikollen, Eidsvåg og Kyrkjekrinsen skoler forrige tirsdag, og reaksjonene hos både elever, lærere og foreldre, er en helt naturlig reaksjon på de kuttene byrådet har gjennomført i budsjettforliket sist uke. Foreldreutvalget i Fana var godt informert om dette alt i god tid før nedskjæringene og var samlet til møte alt 22. august for å organisere seg i protest mot de da planlagte nedskjæringsforslagene.

La oss vise byrådet at det går an å gjøre motstand. Vi kan ikke la skolene forfalle mer nå. Smertegrensen er nådd for lenge siden. Dette er nok et eksempel på at sjefene forsøker å ta tilbake det venstresiden og arbeiderbevegelsen har kjempet frem de siste hundre årene. Angrepet på enhetsskolen, arbeiderrettigheter og velferdsstat er deler av samme sak. Skoleopprøret har vår fulle støtte.

Av Kim Runar Gjelstenli, nestleder NKU i Bergen