Av Heidi Havelin,

nestleder i Komité for miljø og byutvikling Arbeiderpartiet

De som har stått i kø over Danmarks plass, i Inndalsveien eller i Storetveitveien i bil eller buss kan tydelig se at det vil kunne føre til en total kollaps i trafikksystemet.

Derfor er det viktig at man har løsningen klar, helst før kollapsen kommer — derfor vil vi bygge bybane sørover.

Bybanen skal gå på egen trasé og vil kunne holde ruten uavhengig av bilkøer på veiene. Bybanen vil derfor kunne ha en fast reisetid fra sentrum til Nesttun på 19 minutter. Busspassasjerer på denne strekningen vet at dette er noe man bare kan drømme om i dagens rushtrafikk.

Bybanen er viktig for å få et effektivt trafikksystem sørover også i fremtiden.

Også næringsdrivende og annen nyttetrafikk som må bruke bil vil ha stor nytte av at flest mulig bruker bybanen istedenfor å stå i bilkø med matpakken sin.

Banen skal gå gjennom områder som er tett befolket i dag og som har mange arbeidsplasser.

I tillegg skal man fortette og legge til rette for ny utvikling langs traseen.

Byene som har bygget bybane har sett at områdene langs banen er blitt mer attraktive fordi man har et effektivt kollektivsystem, som er mer stillegående enn både buss og den gamle trikken.

Stigum Olsen skriver i sitt innlegg at driften av bybanen vil koste 100 millioner ekstra i året. Det må være en misforståelse. De 90 millioner det er snakk om er det som må til for at hele Bergen skal få et godt kollektivsystem. Det er ikke driftskostnadene for bybanen.

Arbeiderpartiet mener det er riktig å satse på å forbedre kollektivsystemet i Bergen - selv om vi vet at det ikke er gratis.

Beregninger gjort av SINTEF på oppdrag for Statens vegvesen viser at den samfunnsøkonomiske nytten av bybanen blir god. Svært god i forhold til de fleste veiprosjekter vi bygger.

Sammenligner vi driftskostnadene for buss og bybane viser det seg at kostnaden pr. passasjerkilometer er lavere for bybanen enn for buss. Kostnadene for å kjøre en buss er mindre enn for å kjøre en bybane, men banen tar ca. fire ganger så mange passasjerer som en buss. Derfor kommer banen godt ut i sammenligningen.

Hvis Roald Stigum Olsen hadde tatt seg bryet med å undersøke sine påstander i debattinnlegget «Byregjeringens bane?» ville han sett at bybanen er et godt begrunnet prosjekt, som er helt nødvendig for å unngå totalt sammenbrudd i trafikken sørover fra sentrum fram mot 2015.