Internasjonale problemstillinger har dessverre vært temmelig fraværende i valgkampen. Men faktum er at globale forandringer og bevegelser vil få stor innflytelse på situasjonen i Norge.

I disse dager forbereder Verdens Handelsorganisasjon (WTO) toppmøtet som skal avholdes i Qatar i november. Her vil noen av verdens mest ihuga markedsliberalister blant annet diskutere GATS (General Agreement on Trade in Services). Dette er en avtale som systematiserer privatisering av offentlig velferd. Multinasjonale selskaper, som er en del av den moderne imperialismen, krever profitter på skole og helse. Sponsing av studier på universitetene, ISS og firmas drift av mindre institusjoner og «fristilling» av sykehusene er bare noen eksempler på hvordan kapitalister tjener, og vil tjene mer penger på stadig nye områder.

GATS vil kunne oppheve lover som i dag regulerer miljø, menneskerettigheter og ressurssvake gruppers innflytelse, dersom de er en barriere for fri handel. Denne handelen gavner nettopp de svære, og voksende konsernene. Det illustreres ved at selv om disse selskapene økte varesalget med 20 prosent over en femårsperiode på 90-tallet, reduserte de antall ansatte. Under 10 prosent av verdens arbeidsdyktige befolkning er sysselsatt her, på tross av at 51 av jordens største økonomier er private (49 er stater ).

I den svenske kommunen Helsingborg er sykehjem kjøpt tilbake av det offentlige fordi de private raserte omsorgen. Oppsigelser og maksimering av sjefenes fortjeneste lot seg ikke forene, og systemet brøt sammen. At Høyre-byrådet i Oslo kuttet budsjettet for Aker sykehus med 14 prosent, kan også forklare det tragiske dødsfallet nylig. Profittjaget er farlig.

I et av Det Internasjonale pengefondets (IMF) tidligere mønsterland, Argentina, er økonomien brutt sammen etter alle rasjonaliseringskravene. Privatiseringer ga en svært kortsiktig opptur. Nå er utenlandsgjelden på svimlende 130 milliarder dollar og 14 av totalt 37 millioner innbyggere lever på sultegrensen. Likevel prøver myndighetene, med god hjelp fra IMF å kutte lønningene med 20prosent! Dette har ført til daglige streiker og blokader. Argentina er på randen av opprør — mot hva den globale galskapen kapitalismen fører med seg.

Her, som i Göteborg og Genova benyttes statlig vold for å undertrykke motstanden; sannsynligvis nytteløst. Politiet virker bare mot sin hensikt. Det bringer bare tusenvis av nye antikapitalister inn i bevegelsen, som har gjenklang på alle kontinenter. I Norge viser folk solidaritet med dem som dømmes til mange års fengsel på grunn av at de demonstrerte mot EU og George Bush i Göteborg. I Sverige foregår nå en rettsfarse som bryter med flere demokratiske retningslinjer.

Dagens økonomiske system er råttent og urettferdig, de rikes paradis. Utfordringen går til partiene til venstre for Ap. Pek på den antikapitalistiske bevegelsen som veien til grunnleggende forandringer, for de kommer ikke på Stortinget!

Av Thorleif Berthelsen, Internasjonale Sosialister