Men jeg har et spørsmål jeg skulle like å få svar på. Og det er: Hvorfor må denne bybanen absolutt gå på skinner? Kan noen gi meg en god forklaring på det? En trolleybuss kan utmerket godt gå på egne kollektivfelt på samme vis om en skinnegående bane, men vil være billligere og bygge enn en skinnegående bane, i og med at man slipper bygging, drift og vedlikehold av selve banelegemet.

Strømtilførsel vil antakelig koste omtrent det samme. idet begge systemer vil få strømtilførsel via luftledning.

Trolleybusser er atskillig mer fleksibel enn skinnegående baner, og det er mye enklere å utvide traseen dersom det skulle bli aktuelt, og det er ikke alle steder det er nødvendig med egne kollektivfelt. Så hvorfor absolutt skinner.......? Svar.....noen?

G. LARSEN

LANDÅS