Av Dagny Hysing-Dahl

Politiske løftebrudd og uklarheter gror ekstra godt i dagens politiske miljø og skaper økende frustrasjon, med oppriktig engstelse for demokratiets fremtid. Når erkjennelsen av dagens politiske inkompetanse øker vil likegyldigheten øke tilsvarende.

I valgkampen demonstrerte politikerne sin manglende respekt for velgerne og mange ble hjemmesittere i erkjennelse av at «det nytter ikke — politikerne gjør som de vil uten hensyn til folkets røst». Stortingets sammensetning er i seg selv bevis nok for denne påstand som daglig bekreftes og forsterkes i det pågående arbeid med å fordele vervene i nye kommune-/fylkesstyrer.

Simpel hestehandel foregår for åpen scene. Representanter fra partier med minimal oppslutning i folket krever topptillitsverv og finner det helt ok at representanter med stor velgermasse skvises ut av «samarbeidende småpartier» som har dette som eneste felles mål. Intet middel synes å være for simpelt i kampen om politisk makt. I dette spillet er rettferdighet, fair play og eksemplets makt ikke-verdier.

Det er for meg en gåte at et parti som tufter sin politikk på kristne verdier kan delta i politikk på dette nivå. Når Jesus - mannen som spiste med syndere og tollere og som tok seg av horer, vantro og spedalske - er det store forbilde for et partis politikk er det uforståelig at dette partis ledere fordømmer og forakter et annet demokratisk parti og dets velgere som om de skulle være smittebærere - og det til tross for felles mål. Hvor er den kristne ydmykhet i dette bildet? Hvor er respekten for sannheten? Og hvor i all verden er den politiske klokskap?

De 42 prosentene er en vekker og et varsku om at noe er forrykende galt med hele vårt politiske system, fordi systemet tillater at velgerne holdes utenfor og at de reelle valg skjer innenfor etablerte politiske miljø. Slik blir folkets tillitsmenn partivalgte og ikke folkevalgte, som er demokratiets forutsetning. Det er dette som er vår største utfordring som vi, velgerne, må ta imot, for politikerne har for lengst gjort seg selv inhabile i denne sak.