Det er da en merkelig bakstreversk tankegang som blir presentert av de næringsdrivende i sentrum, som hevder og tror alle potensielle kunder har hver sin bil som helst skal parkeres rett utenfor butikkdøren. Er det folk i Åsane dere vil ha som kunder? De har Åsane Senter osv. Er det alle som bor i Fana dere vil skal komme og handle? Glem det, de har så de klarer seg.

Loddefjord? Fyllingsdalen? Hva med å legge til rette for oss som bor her, midt iblant dere? Vi går, og vil gjerne handle i nærmiljøet, noe som etter hvert er blitt en utfordring. En rekke varetilbud finnes ikke lenger i sentrum, de er flyttet til de store varehusene i bydelene. Skal vi kanskje anskaffe oss bil så vi kan kjøre ut av byen for å gjøre våre innkjøp?

De næringsdrivende skriker etter lettere tilgjengelighet, (les: lettere for dem som kommer med privatbil for å oppleve noe i sentrum) bybanen blir fremstilt som verdens (Bergens) undergang. Alle som mener noe om bybane/privatbilisme i mediene, ja, hvor bor de? Alle skjønner jo at det er lettest å sette seg i sin egen bil for å komme seg fra A til B, men det må da gå an å løfte blikket en tanke, og prøve å se ti–tjue år inn i fremtiden. Hvordan vil vi at byen skal se ut da, vil vi at det skal bo folk i sentrum?

Det skremmer meg at så få ser ut til å fatte alvoret i situasjonen, at så få er i stand til å tenke en solidarisk tanke, bare kortsiktig hva som er best for meg. Hva med alle som har hjemmet sitt her i sentrum, hva med forurensning, støy, plassproblemer, estetikk og skjønnhet? Og hva med enkel, forutsigbar fremkommelighet, hva med å se på hva Bergen sentrum trenger for å overleve som boligområde? Da mener jeg svaret er så opplagt, at det skremmer meg å se de egoistiske, korttenkte holdningene som avspeiler seg på høyresiden.

De færreste bor nok her, det gjør heller ikke de som tilfeldig blir spurt om hva de mener om stengningen av Festplassen. Journalister må ta ansvar og drive en mer helhetlig journalistikk, ikke stille spørsmål på linje med Holmgang.

Og hvorfor er det ingen som i et lokalvalg har grepet fatt i bossproblematikken i sentrum? Vi holder på å drukne, og en enkel telefon til BIR forteller meg at politikerne ikke er villig til å løfte dette ondet opp på et respektabelt nivå. Man venter og ser. Og hva med den lovlige hyblifiseringen som foregår i sentrum, det burde dere journalister avkreve en handlingsplan for av potensielle byrådsmedlemmer. BT hadde utmerket føljetong på temaet for et par år siden, hvorfor utfordrer dere ikke politikerne i et lokalvalg?

Det er skuffende at så mange lar seg rive med av alle disse kortsiktige sensasjonene, hva betyr det for deg og meg om A klår på B, om C er homofil, om D fikk en dom for tretti år siden? Slutt å gjøre politikere om til sirkusartister og gi oss informasjon og spørsmålsstillinger som gir oss troen på demokratiet tilbake. Dere har makt til det.

Pia Lindseth, bybeboer