Men hva er virkeligheten? Er det så elendig, så mangel på det meste? Hvis så er, så skulle vi som arbeider i eldreomsorgen ikke gjort annet enn å ta imot klager. Men er dette tilfelle? Nei og atter nei. En må klare å se forskjell på hvordan en ønsker at det skal være og slik det er. Å gjøre det beste en kan i enhver situasjon må være målet. Det gjelder uansett hvilke yrke man representerer. Og det prøver vi på så godt vi kan vi også.

Ja, vi har en travel hverdag. Ja, vi trenger flere innen de ulike omsorgsyrkene. Men vi må ikke glemme alle de mange brukerne og pårørende i dette landet som faktisk er fornøyd og gir oss masse tilbakemeldinger om dette. De mange av oss som trives i arbeidet vårt sammen med gode kollegaer. Men alt dette positive blir jo overgravd av undersøkelser og div. medieutspill, nesten uten rot i virkeligheten. Istedenfor bør en bruke tid og krefter på hvordan skal en beholde den arbeidskraften som finnes i eldreomsorgen. Hvordan rekruttere flere. Og hvordan legge forholdene til rette best mulig for både den som skal motta hjelp og den som skal gi. Og dette burde også Sykepleierforbundet bruke mer tid på i samarbeid med andre organisasjoner og politikerne på høyeste hold.

Det blir for enkelt når enkelte overkikadorer fra den øverste politiske elite mener at det er flere hender som skal til, og da er alt i skjønneste orden. Har en da ikke erfart at mennesker faktisk er ulike på de fleste områder. Enkelte av oss utfører arbeid for flere uten at det er noe å si på kvaliteten. Mens andre igjen har mer en nok med lite og føler de ikke strekker uansett hva de gjør. Vi er ulike personligheter. Noe faktisk også mottakere av hjelp er, dette må også tas med når en skal se på det helhetlige bildet en har av eldreomsorgen. Og for å kunne gi den beste hjelp til enkeltindividet til enhver tid.

En må være klar over at undersøkelsen som Norsk Sykepleierforbund har gjort er ut ifra arbeidstakerne og ikke brukerne. Det er en ønsket virkelighet fra mange sykepleiere som en har fått som resultat av undersøkelsen. Og, klart vi ønsker å ha en bedre hverdag i forhold til utøving av yrket vårt. Hvilken yrkesgruppe ønsker ikke det? Og da kan jo slike undersøkelser ha noe for seg. Men la den ikke ta helt av i forhold til den verdien som finnes hos alle de som gjør arbeidet sitt til det beste for alle de som trenger den omsorg som utøves.

LAILA REIERTSEN,

SYKEPLEIER/GRUPPELEDER I ÅPEN OMSORG

2. KANDIDAT OS FRP,

19. KANDIDAT HORDALAND FRP