Dette innebærer at de legger opp til at Norge skal øke sine CO2-utslipp med ikke mindre enn 23,4 mill. tonn CO2 i løpet av de neste årene. Hva innebærer det?

Faren for klimaendringer er en av de mest alvorlige utfordringene verden står overfor. I løpet av de neste årene kommer millioner av

mennesker til å bli miljøflyktninger fordi mer ekstreme værforhold fører til at de må flykte fra hjem og jobb.

Dette er en flukt ut i fattigdom.

Likevel er ikke LO villig til å bry seg. Istedenfor å snakke om hvordan vi skal hindre fattigdom og menneskelig lidelse snakker LO om hvordan vi skal bli rikere — ved å forurense mer!

Det er en stor bløff at bruk av gass i Norge er miljøvennlig. En like stor bløff er det at bruk av naturgass er fremtiden for næringslivet. Norge er forpliktet til å redusere sine utslipp av klimagasser. Ved å satse på at næringslivet skal vokse gjennom direkte bruk av gass sier LO at resten av næringslivet skal betale for dette gjennom høyere skatter og avgifter.

Hvorfor skal de som ønsker å satse miljøvennlig måtte lide hver gang LO tenker næringspolitikk?

SOFI HALLING OG MARIT HEPSØ,

NATUR OG UNGDOM