Jeg støtter det varme innlegget for kollektivtrafikken og håper i gratulasjonsrusen at Ap og SV nå står samlet for kollektivtrafikken framover. I forlengelsen kunne det vært fristende å spørre hvorfor utfordringene for kollektivtrafikken har hopet seg sånn opp at det er blitt kø? La meg gjøre rede for noen få punkter:

Jakobsen skriver at vi må møte økt transportbehov med «langt større satsing på kollektive transportmidler». Det må være en nyvunnet erkjennelse for Arbeiderpartiet, som til nå har satset ensidig på store veiutbygginger og nektet å prioritere for eksempel bybanen foran Ringveg Vest.

Arbeiderpartiet foreslo i sitt statsbudsjett enda mindre penger til ungdomskortet enn det Jakobsen nå med rette mener er grovt utilstrekkelig.

Jakobsen kritiserer regjeringen for ikke å gi nok driftsmidler til kollektivtrafikken, mens det nettopp er Arbeiderparti-regjeringer som de siste 15 årene har kuttet beløp i milliardklassen.

De 20 ekstra kollektivmillionene Jakobsen kritiserer regjeringen for å ha fjernet, ble først fjernet av Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett.

Arbeiderpartiet lokalt og sentralt er således ansvarlig for at kollektivutfordringer nå står i kø. Derfor må innlegget til Jakobsen tolkes som en sensasjonell innrømmelse fra et parti som til nå sjelden tar sterk selvkritikk offentlig. Når ørnen blant partiene står med bøyd hode spirer visst både ydmykheten og entusiasmen for kollektivtrafikken.

Vi i SV har en visjon om en by med grønne parker, rein byluft samt sikker og god framkommelighet for både personer og varer. Derfor mener vi den viktigste jobben er å utvikle en miljøvennlig, effektiv og billig kollektivtransport som gir et mye bedre tilbud til mange flere reisende i Bergen. Hvis flere reiser kollektivt blir det bedre plass på veien til de som trenger vare— og personbiler for å komme seg greit fram på veien.

I SV ønsker vi gjerne Ap velkommen med på laget.

Av Kyrre Stensnes, SV