Jeg blir umiddelbart nysgjerrig på hva som her ville ha skjedd om det «bare» dreide seg om et «alminnelig og renslig» drap. Ville ikke drapsmennene da blitt betraktet som farlige?

Ville de ikke blitt etterlyste?

Hvem mener politiet/politikerne skal beskyttes mest: Mordere eller publikum?

ANINE BENTZON CHRISTOPHERSEN