La det med en gang være sagt at jeg synes jeg får utmerket service de fleste steder. Det gjelder så vel i markedsstyrte, som offentlige bedrifter/institusjoner. Men det er et sted som for meg oppleves å ligge helt på topp. Det interessante er at tjenestene i denne institusjonen er gratis, institusjonen har altså ingenting å tjene på min bruk av dens tjenester. Institusjonen er i realiteten monopolist, den opererer ikke i et marked, det er ingen konkurranse — så de insitamenter som vanligvis blir utlagt som nødvendige for at en organisasjon skal skjerpe seg, er ikke til stede. Likevel, jeg vet ikke om noen som yter bedre service.

Min nr. 1 servicebedrift er bibliotekene.

Jeg er ikke storbruker av bibliotektjenester, så jeg ytes ikke god service fordi jeg er «fast kunde» - en som betjeningen kjenner. Min bruk av bibliotek er heller sporadisk, men erfaringene går over mange år. Mine erfaringer er imidlertid entydige, enten det gjelder Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket eller biblioteket ved NHH - servicen er på topp.

I en tid da marked, konkurranse, og økonomiske insitamenter skal forklare det meste, er det all grunn til å stille motspørsmålet: Hvordan er det mulig at en monopolinstitusjon med gratis tjenester uten konkurranse, fungerer så bra? Kan det være at mennesker og organisasjoner er mer komplekse enn dagens endimensjonale markedsliberalister tror? Kanskje er deres vektlegging av marked og konkurranse bare et speilbilde av deres eget endimensjonale, materialistiske verdisyn: «Hvor man kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe». Kan det tenkes at fagstolthet, profesjonalitet og en bedriftskultur som er gjennomsyret av service, er langt viktigere enn profittmotivet?

ODD E. RAMBØL