Disse var jo grunnen til at USA og Storbritannia gikk til angrep på Irak. Det er riktig at Irak tidligere har hatt slike våpen, for på 80-tallet hjalp daværende president Reagan og forsvarsminister Rumsfeld, ifølge Washington Post, Saddam Hussein med å bygge opp Iraks arsenal av kjemiske og biologiske våpen. Gjennom private amerikanske farmasøytiske firmaer fikk Irak dødelige bakterier av USA og utviklet våpen som ble brukt mot Iran og mot kurderne i eget land. Nå vil USA og Storbritannia sette inn flere tusen mann for å lete etter disse våpnene. Etter min mening er dette en oppgave som andre land enn USA og Storbritannia bør gjøre. For finner ikke USA og Storbritannia masseødeleggelsesvåpen, er det stor sannsynlighet for at de vil plante slike våpen i landet. På den måten kan de «legitimere» sitt angrep på Irak.

ODD INGE MATRE, BERGEN