Motiv: renere miljø, vedfyring forurenser, oljen forurenser pluss at oljeressursene ville bli oppbrukt, og ikke minst; strømmen var billigere enn både ved og olje. Vannkraft var det eneste riktige, vi hadde så store ubrukte ressurser. Noen hevdet sågar at Alta-utbyggingen faktisk hadde vært unødvendig.

For meg virker det som et enormt lureri: ved å lokke til seg flere abonnenter med fine ord og fagre løfter, har kraftselskapene tjent gode penger, eksportert all overskytende kraft til utlandet og tjent enda flere penger.

Nå må altså befolkningen gå tilbake til olje og ved fordi reservene er oppbrukte, og prisen er blitt så urimelig høye. Nå er oljeovnene kommet på markedet igjen, elektriske butikker taper penger. Att og frem er like langt...

Når kommer ropene fra naturvernorganisasjonene om forurensning, fra helsesektoren om problemer for astmatikere, økning i luftveissykdommer osv? Har journalister og andre mediefolk, politikere og alle mulige andre som hevder de også kan mene noe om dagens strømprissituasjon, dårlig hukommelse? Hvorfor er det så få som husker noen år tilbake? Oslofjorden frøs til, vi lærte på skolen at malmtransitten gjennom Narvik var nødvendig fordi Bottenviken frøs til hver eneste vinter.

Landet har da opplevd kuldeperioder før, hvorfor virker det som om også kulden kommer som julekvelden på kjerringa? Norge er godt bortskjemt med lave strømpriser. I 1957 måtte jeg lære å spare på strømmen i England. Første gang jeg var i Tyskland opplevde jeg lysbrytere i trappeoppgangen som slo seg av før jeg var kommet opp til 4. etasje.

Dette fordi strømprisene var så høye, og mange hadde erfaring med at nordmenn sløste så enormt med strøm fordi de hadde vannkraften som skaffet dem rikelig og ikke minst billig strøm.Hva er det som ledet frem til den situasjonen vi er kommet i nå? Er det bare politikernes skyld, alt sammen?

GUNVOR BERTLING SCHOLZ