I en situasjon som ellers var preget av midlertidighet og usikkerhet klarte hun å skape en plattform i tilværelsen sin. Hun bodde i Bergen hvor hun hadde fast arbeid (og en arbeidstillatelse som til dags dato ikke er blitt trukket tilbake).

Jeg har ikke sett henne på noen uker, og regnet derfor med at hun hadde mye å gjøre som vanlig. Forferdelsen ble desto større da jeg fant ut at hun ikke lenger var her i byen, og antakelig heller ikke i landet.

Hvor er hun nå?

Hva skjedde under deportasjonen? Hadde hun noen ved sin side som kunne støtte henne? Jeg er redd for at hun stod helt alene i den vanskelige situasjonen.

Hun rakk aldri å ta farvel med venner hun hadde her, og det har heller ikke vært mulig å få kontakt med henne. Dette skaper bekymring blant oss som kjente henne. Kan vi gå ut ifra at bekymringene er grunnløse?

På bakgrunn av denne uvissheten vil jeg be justisministeren om å redegjøre for de rutinene som gjelder for utsendelse av asylsøkere.

ÅSNE HAGEN, BERGEN