Dette er en sak dagens politikere dessverre ikke evner å forstå, se bare på hva de har gjort med infrastrukturen i Bergensområdet de siste 15 årene.

Bergen Tomteselskap har tilrettelagt for kontorbyggtomter rundt hele byen slik at det er helt umulig for oss arbeidstakere å komme på jobb innen en anstendig tid uten å måtte bruke bil.Eierne selv ødelegger markedet for Gaia Trafikk AS som gjør så godt de kan. Med dette mener jeg at firmaer som Telenor og BKK, som har hatt betydelig aktivitet i sentrum, nå er flyttet til Kokstad. Hva har det medført av endringer i folks reisevaner. Jo, de aller fleste har nok godt fra å ta bussen over til å bruke privatbilen. Min påstand er at Gaia Trafikk ikke har mistet 500.000 passasjerer, men at politikerne har fjernet den enkeltes rimelige mulighet til å nytte kollektiv transport. En skikkelig studie og undersøkelse om reisevaner burde de ha gjennomført, og da har de to gode saker å studere for å danne seg ett bilde over hva som skjer, ved å bruke de ansatte i BKK og Telenor til å fortelle om hva de har gjort etter flyttingen. Jeg er overbevist om at presset fra disse firmaene har tredoblet trafikken i Bergen. Mange bor i Åsane og da må de først gjennom sentrum og så opp til Kokstad, det er dobbel kjøring bare en vei. Vi bør selvfølgelig nytte sentrum enda mer og bygge både badeland og World Center ved Nygårdstangen og politikerne må forby mer utbygging av store kontorbygg i utkantene. Legg alt til sentrum, hvor det alltid går en buss, uten at en må skifte buss.

STEINAR FRØILAND