Et helt naturlig spørsmål etter en terroraksjon som tok pusten og illusjonene fra en hel verden. Men ikke nødvendigvis et spørsmål man bør fortsette å stille seg etter at den første, verste smerten er blitt døyvet.

Tanken om hevn er naturlig, men den må ikke få styre våre handlinger. Det sentrale spørsmålet man bør stille seg nå er hvordan man kan unngå at terroren skal ramme igjen. Vi tror at svaret er «ved å skape et varig grunnlag for fred». Dette innebærer blant annet å sørge for at alle mennesker får dekket sine grunnleggende behov. Det innebærer også å jobbe aktivt for at mennesker skal kunne leve sammen i livssynsmessig mangfoldige fellesskap. Mange vil gjøre dette til en religiøs konflikt. Det er det ikke. Både islamsk og kristen lære fordømmer angrep på sivile.

Muslimske og kristne ungdommer i Norge går med dette sammen om å fordømme terrorangrepene i USA, og vi uttrykker dyp medfølelse med de rammede. Samtidig vil vi på det sterkeste oppfordre USA og NATO til å vise besinnelse i sin iver etter å slå tilbake. På samme måte som angrep på uskyldige ikke er i tråd med våre religiøse verdier, er heller ikke hevntanken verken kristen eller islamsk – den er menneskelig. Den springer ut fra et ønske om å påføre andre den samme smerten som man selv har opplevd. Ved å gi etter for et slikt ønske gir vi tapt for de kreftene som vil skape en utrygg verden. Et folk må ikke straffes kollektivt for ugjerninger som er begått av enkeltpersoner eller –grupper. De skyldige må straffes, og det må skje ut fra et ønske om rettferdighet, ikke om hevn.

Svaret må være fred. Alltid.