Verst ser ut til å være i nærheten av Den blå steinen og i området ved de to «fast food»-stedene. Etter synet å dømme virker det som folk bare slipper papir og griseri rett ned. Og det ser ikke ut som de som sitter/ferdes blant bosset, ser ut til å plages av det heller. En blir helt fylt med avmakt, hvordan er vi blitt? Helt ærlig talt, jeg kan fortsatt ikke tro at de fleste av oss synes dette er trivelig. Pinlig er det også, med henblikk på alle de som besøker byen og som vil vandre i byens «storstue». Hva kan gjøres? Holdningsendring er ordet som brukes i slike diskusjoner. Det ser ikke ut til å hjelpe. For mange år siden var jeg i Singapore, der var det straffbart å kaste fra seg boss på gaten. Det virker nesten som dette er den eneste løsning? Den lokalpolitiker som tør å komme med en slik type løsning, skal få min stemme, uansett parti! Men jeg har ingen forhåpninger, den slags forslag er nok ikke stemmesankende i dagens Norge. Men en drøm kan man jo ha.

RANDI SØRSDAL