Det dreier seg lite om å forandre sine holdninger og daglige handlinger, m.a.o respektere Grunnloven.

All den diskrimineringen, diskvalifiseringen og ekskluderingen som vil fortsette i morgen, utgjør begrepet hverdagsrasisme:

— Mennesker med helseproblem vil ikke være velkomne til å tegne livsforsikringer.

— «Bidragsforeldre» vil ikke bli respektert som foreldre.

— Mennesker med integritet vil fremdeles være «farlige».

— Arbeidsledige vil ikke bli behandlet som en fullverdig ressurs.

— Bygging av billige utleieboliger vil ikke bli økt pga. myter m.m.

— Det vil ikke være rom for unge mennesker som gjør banale feil.

— Tilbudet til nye landsmenn vil fortsatt forbli stigmatiserende.

— Tv-program som Brutte løfter, Dokumentar 2 og Forbrukermagasinet vil ikke gå tom for eksempler på hverdagsrasismen.

Hverdagsrasismen er reelt vårt nasjonale verdigrunnlag og et av forvaltningens viktigste saksbehandlingsverktøy. Da den grå hverdagen handler om allianser og størst mulig bit av samfunnskaken.

Slik vil rasismen og intoleransen bestå.

ARILD HOVLAND