Hele denne debatten gir vel oss velgere innsikt i byråkratiets kaos. Alle er vel enig i at tanken er god, det er selve gjennomføringen og håndteringen av problemet som er håpløs. Jeg vil påpeke noen av årsakene her:

Ett slikt system vil sannsynligvis kreve økte tilskudd til Gaia i form av materiell og ansatte. Disse tilskuddene, slik jeg ser det, vil gi liten eller ingen gevinst verken til reisende eller de som er plaget av høy luftforurensning i Bergen. Systemet vil ikke belønne de som allerede er gode brukere av kollektivtransport ettersom de allikevel har månedskort.

De fleste vet vel at vi mennesker er vanedyr, og sannsynligvis skal det mer til enn 14 kroner for at man skal stå opp av sengen, se ut av vinduet og bestemme seg for at i dag , ja, da tar jeg nok heller bussen. I neste omgang vil nok denne personen med stor sannsynlighet nøye seg med denne ene bussturen. Ettersom alle kommer med kontanter på bussen, vil bussen bli vesentlig forsinket, noe som ikke akkurat er god markedsføring for bruken av kollektivtransport.

Nei Bergen kommune. Det eneste som hjelper er en helhetlig satsing på lavere priser, bedre rutetilbud og bedre kollektivfelt. Først da blir bussen ett reelt alternativ til bilen. Gevinsten blir bedre luftkvalitet for alle, alle dager, hele året!

Av Hedvig Røhnebæk