Bakgrunnen for denne underlige uttalelsen er utrolig nok at Bergen Høyre vil øke velferden til bergenserne (sitat fra Larsen). Lengre ned i innlegget ser det ut til at det ikke er ran han er opptatt av, men at han har en irrasjonell frykt for at private aktører kan bli eiere. Frykten er irrasjonell både fordi vår nære fortid har vist at offentlig eie ikke er bedre enn privat, og fordi BKKs vedtekter har strenge begrensninger på hvem som kan eie selskapet.

I den litt mer seriøse delen av sitt innlegg forstår jeg Larsen dit hen at han mener BKK er en pengemaskin og derfor ikke bør selges. Sannheten er at Bergen kommune i dag ikke får mer enn to prosent avkastning på pengene. De fleste av oss har en slik rentesats på lønnskonto, og ikke sparekontoen. Ser man på risikable investeringer, så er vanligvis avkastningen mye bedre.

Jeg er klar over at BKK har målsettinger om høyere avkastning — det skulle bare mangle. Det gjenstår å se om disse målene noensinne nås.

I mellomtiden må politikerne vurdere:

a) Behøves eierskapet i BKK av årsaker som ikke har noe med avkastning å gjøre?

b) Hvordan får en best avkastning på pengene på kort og lang sikt?

c) Hvilket tidspunkt bør en benytte til eventuelt å selge?

BKK gir ikke bergenserne spesielt lave priser, tvert imot. Priser for nettleie er regulert, og påvirkes heller ikke av eierskapet. Vi i Høyre ser derfor ikke slike begrunnelser for fortsatt kommunalt eierskap. Bergen Høyre har ikke hastverk - prisen må være riktig. «En selger ikke høns i regnvær,» er det noe som heter og sannsynligvis heller ikke BKK-aksjer i tørkeperioder ...

Om en får mest for aksjene mens styret mener avkastningen snart blir høy, eller om en får mest etter at dette har vist seg å være mer eller mindre rett er derimot ikke godt å si - det kommer an på om selskapet lykkes. Når Larsen gledestrålende kan fortelle at målet for 2003 var å tjene en milliard kroner før finanskostnader, hjelper det lite når realitetene er at kvartalsresultatet viser nedgang fra 314 mill. til 131 mill..

Faktum er at investeringen i BKK er en risikabel investering med lav avkastning. Bergen Høyre ser ikke noen grunn til å gamble med våre felles midler. Bergen Høyre mener derfor ganske enkelt at man må vurdere hvilke alternativer som finnes til å sitte på disse aksjene. Bergen kommune bør heller konsentrere seg om å løse sine primære oppgaver, som skole helsetjeneste etc.. En annen plassering av kommunens aksjer i BKK ville gitt 100 millioner mer å rutte med - hvert år. I dette perspektivet finnes det mange bedre pengemaskiner enn BKK.

Dag Håkon Myrdal, viseformann i Bergen Høyre, og kandidat ved kommunevalget