Hvilke partier vil ta initiativ til å fremlegge et regnskap som beskriver antall byråkrater og politikere og de lønns-/pensjonskostnader disse påfører skattebetalerne pr. år? Det hele samlet i en lettfattelig brosjyre, og som inkluderer alle tre forvaltningsnivåer.

Min hypotese er at vi har enorme kostnader på personal— og politikerområdet, men at disse midlene og personene kan omdisponeres til funksjoner med direkte klientkontakt innenfor helse og omsorg og politi og rettsvesen (i forvaltningen er det svært mange jurister!).

Hvem vil arbeide for at partier med liten oppslutning (under 10 prosent) ikke blir representert i Stortinget og kommunestyrer? Det er urimelig at enhver særinteressegruppe skal få stille til valg på sine hjertesaker, som det store flertallet finner uinteressante, og som er en kostbar fornøyelse for skattebetalerne.

Prioriter innenrikspolitikken og bruk ressursene på helse og rettsvesen. Omplasser uproduktiv arbeidskraft, importer mat og stopp overføringene til landbruket. La landbruket finne sine egne nisjer og konkurrere med utenlandske matprodusenter!

Norge har ressurser til områder som er livsviktige for de fleste mennesker, men det hjelper ikke når midlene brukes så grovt feilaktige som i Norge!

Det er på tide med et holdningsskifte i norsk politikk i samsvar med den virkelighet som omgir oss.