Faktum er følgende; Bergen Høyre har nominert Herman Friele som nummer en på sin valgliste foran bystyrevalget, Ap i Bergen har nominert Anne-Grete Strøm-Erichsen som nummer en. Da skulle en tro at det er en selvfølge at toppkandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet skal møtes til debatt om byens fremtidige politiske styring.

Vanlig praksis i norske kommuner er at førstekandidaten er tiltenkt det fremste politiske vervet i kommunen. På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille Bergen Høyre to spørsmål: Mener virkelig Bergen Høyre at det er unaturlig at våre to toppkandidater skal møtes til debatt?

Er det nå offisiell linje fra Bergen Høyre at deres førstekandidat ikke skal møte i politiske debatter i valgkampen ?

Dersom målet til Bergen Høyre er å skjerme Friele fra politisk debatt er dette svært beklagelig, fordi byens befolkning har krav på å få vite hvor Høyres førstekandidat står politisk — vi lever tross alt i et demokrati.

Dersom Herman Friele og Bergen Høyre absolutt ikke ønsker å møte Anne-Grete Strøm-Erichsen til debatt, kan han fritt få velge mellom Ap i Bergen sine 72 andre kandidater på vår bystyreliste - Han skal få møte hvem han vil!

Ruth Grung, leder i Arbeiderpartiet i Bergen

Ruth Grung, leder i Arbeiderpartiet i Bergen.