Der siger hun inn på Vågen med orlogsflaggets splitter blafrende fra hekken Og sitt tapre, spinkle skyts

Hun måtte ikke være slagskip for å kjempe fram sin seier I kamp mot overmakten er det rettferdighet som teller

Hvem tenker på lille «Hitra» når Bagdad knuses ned? Når ble okkupasjon og råskap noen farbar vei til fred?

LEIF JONNY MANDELID