En del forslag fra Ap derimot, er en stor trussel for folks velferd. I mai i år vedtok Ap, Sp, V, Sv og KrF en lov om at «vegprising kan innføres på offentlig vei i et nærmere fastsatt område dersom forholdene skulle tilsi dette». I klartekst betyr det rushtidsavgift. Statsminister Jens Stoltenberg vil gi rikingene enda en fordel – de skal få kjøre køfritt inn til byene om morgenen. Det har vært antydet en avgift på kr 100,— inn og kr 100,- ut, altså kr 200,- pr. dag.

Du skal ha veldig trygg økonomi for å klare den avgiftsøkningen. Nå vil trolig ikke noen politiker tore å foreslå så dramatiske priser, men la oss si kr 40,- det er langt fra urealistisk.

De få gangene politikere (som stemte for loven) blir konfrontert med dette, gjemmer de seg bak ord som «veiprising er ikke innført enda. Loven gir oss bare mulighet til å innføre det». Hvorfor vedta en lov dersom en ikke har tenkt å bruke den?

En slik veiprising som Ap vil ha, vil særlig koste barnefamilier, som er avhengig av bil, dyrt.

Enda et eksempel: Aps valgløfter om å redusere barnehagesatsene. I Vestby kommune – Ap-styrt og hjemkommune til barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim – har Ap fra i høst satt opp satsen for en småbarnsplass fra kr 4120,- til 5047,- pr. mnd. En økning på kr 837,- eller utrolige 20 prosent prisstigning fra en av landets fra før aller høyeste satser. Og listen kunne vært mye, mye lenger ...

Når Aps grådighet ødelegger folks velferd, er det snart bare Røkke som har råd til å stemme på Arbeiderpartiet.