Av Inger-Marie Ytterhorn, spesialrådgiver Frps stortingsgruppe

Det er helt riktig — og utrolig bra - at Frp endelig klarte å få regjeringspartiene med på å starte en rettferdig utvikling for gifte og samboende pensjonister. I dag taper to pensjonister som gifter seg med hverandre - eller blir såkalte stabile samboere - mer enn 27.000 kroner i året! Det er mange penger, selv om man er to om å dele utgiftene.

Pensjon fra folketrygden er en rettighet - også grunnpensjonen. Man må ha bodd i Norge i minst tre år, og full grunnpensjon får man bare etter 40 års trygdetid. Kristoffersen har rett i at det foregår en viss omfordeling innenfor folketrygdens system, men folketrygden ble - da den ble innført i 1967 - omtalt som en forsikringsordning, der det å være trygdet ville si det samme som å være forsikret. Det vil, som kjent, si at man får igjen ved behov i forhold til innbetalt premie.

En del enslige hevder, i likhet med Kristoffersen, at det er urettferdig at to som er gift eller samboende skal ha hver sin fulle pensjon utbetalt. Dette er komplett umulig å forstå. Det er jo ikke sånn at de som er enslige får mer hvis de som bor sammen med noen får mindre! Og skulle man følge dette prinsippet konsekvent, ville jo også søsken- eller vennepar - som velger å dele husholdning måtte få sin trygd avkortet.

Jeg er enig med Kristoffersen i at mange, særlig minstepensjonister, har dårlige levekår. Dette ønsker også Frp å gjøre noe med. Gjennom en fornuftig og riktig regulering av grunnbeløpet kan vi sørge for at pensjonistene får en utvikling i sin levestandard på linje med lønnsmottakerne. Men når det politiske flertall, nesten hvert eneste år, insisterer på å underregulere grunnbeløpet blir også minstepensjonistene «akterutseilt» og får en stadig vanskeligere økonomisk hverdag. Det er gjennom reguleringen av grunnbeløpet vi skal sørge for at pensjonister ikke får en dårligere utvikling av sin økonomi enn andre - ikke ved å bruke Robin Hood-metoder som allikevel bare tar fra noen uten å gi til andre.

Frp har ikke sviktet «de gamle damene» - eller noen av de andre pensjonistgruppene. Det er det de øvrige partier i Stortinget som har gjort gjennom mange, mange år!