Norsk el-kraftforsyning er bygd på et smart prinsipp. Man bygger dammer i høyfjellet som kan holde tilbake smeltevannet fra snøen som falt vinteren før. Det fine med vann er at det er tyngst ved 4 plussgrader slik at smeltevannet synker til bunns når frosten kommer om høsten, så dersom det oppdemte vannet er dypt nok vil det ikke fryse. Dette faktum utnytter vi slik at vannet kan brukes til å drive turbiner om vinteren når vi trenger energi til oppvarming. Om høsten når kulden setter inn skulle da alle oppdemte vann være fulle, og dersom det ble en våt høst ville en til og med oppleve at vannet rant over til ingen nytte, såkalt overvann. Men dette kunne en leve med for det var vanligvis nok å ta av. Og så hører jeg i mediene at magasinene ble tappet ned til helt ut i september fordi det var penger å tjene ved å eksportere til Sverige. «Noen» håpet vel på en våt høst på Vestlandet. Da solgte de et påregnet overvann før bjørnen var skutt og vi står der med nesten tomme magasiner fordi regnet ikke kom. Og hvem skal da spare? Jo da, Ola dunk! Med priser til over én krone pr. kilowatt! 17. desember var prisen i Sverige 0,32 svenske kroner; dette var kanskje lokalt, jeg vet ikke. Jeg har også hørt at myndighetene må gi tillatelse for el-eksport. Dersom dette er tilfelle, hvem ga tillatelsen? Vedkommende bør ta sin politiske hatt og gå, minst!

Før i verden da det var mangel på strøm, hadde vi et toprissystem der de første wattene var billigere enn de siste. Det er derfor vi har overforbruksmåler på strømmålerne, og mange hadde også en måler på kjøkkenet der en til enhver tid kunne lese av forbruket. Ble en eller flere kokeplater slått på, måtte ovner skrues av. SV hadde i en tv-debatt forslag om å innføre dette systemet igjen, men energiministeren svarte ikke på dette. Jeg gjentar spørsmålet, hvorfor innføres ikke toprissystemet igjen? Da fikk de som har varmekabler i oppkjørselen til fjellhytten betale for stasen!

Jeg synes personlig at noe av arkitekturen når det gjelder inngrep i naturen er vakker. Se på hengebroene rundt byen! Og dammene i fjellet! Det er en del av menneskenes konstruksjoner for å overvinne og å utnytte det naturen byr på. For ikke så lenge siden ble det lagt frem planer om en vindmøllepark på Stadlandet. Protester fra naturvernere stoppet disse planene. Jeg lurer på hvor mange av protestantene som har vært i området og som noensinne vil komme dit. Og om de har sett vindmøller? Det jeg har sett av vindmøller synes jeg er vakkert. Her utnytter vi naturens fornybare krefter for å skaffe nødvendig energi. Hvorfor ble disse planene lagt til side? Dersom gasskraftverk er alternativet vet jeg hva jeg ville valgt!

Når det blir spådd energimangel i fremtiden vil selvsagt varmepumper ha mye for seg. De er for tiden dyre, ca. 25.000 kroner, men dersom myndighetene er så ivrige på at slike blir mer brukt, bør de i hvert fall fjerne momsen på dem eller subsidiere innkjøp. Hvorfor blir ikke dette gjort? Jeg vil anta at varmepumpene varer mer enn neste år.

Forresten legger BKK på prisen for nettleie fra nyttår. Er dette fordi folk sparer strøm og det blir mindre å tjene? Er det noen som passer på disse monopolistene?

Til slutt: Selvsagt mener også jeg at frie fosser er pent, men gjort er gjort, og de vi har igjen, bør vi ha. At ikke mer er bygget ut skyldes protester i rett tid. Ære være protestantene for det! Men jeg tror at å protestere mot vindmøller er å skyte over målet!

Av Herman Bjørke