Det har falt styreleder Geir Johnson tungt for brystet at jeg i søndagens BT skrev at Norsk kulturråd har uttrykt misnøye med Music Factory. Dette er misvisende, hevder han, og fortsetter på kryptisk vis med å fortelle at det er innlysende for alle som har «litt kjennskap til Norsk kulturråds bevilgningspraksis og offentlige behandling av denne». La meg bare minne styreleder Johnson om at da Kulturrådet for et par år siden mer enn halverte sin festivalstøtte til Music Factory, ble det begrunnet med manglende kunstnerisk utvikling, for høye administrasjonskostnader og bekymringsfullt liten publikumsoppslutning. Lederen i Kulturrådets festivalutvalg uttalte til BT at man anså den bergenske Autunnale som mer spennende og derfor ville kanalisere sterkere støtte dit.

JAN H. LANDRO