Men når jeg leser videre er det Syria sin statsminister al-Assad som sier dette. Syria er et av de mest intolerante og totalitære regimer i Midtøsten. Syria har også store styrker stående i Libanon og er i dag i praksis okkupant av dette landet Folket i Syria har ikke stemmerett, der er ingen religionsfrihet, kvinnene har på langt nær de samme rettigheter som menn og landet har heller ingen pressefrihet. Og når al-Assad sier at alle arabere mener det samme som han så kan det kanskje være fordi han styrer all den informasjonen de får.

Ingen andre av de land som er på det arabiske toppmøtet har noe som ligner på demokrati eller trosfrihet. Ca 700.000 jøder har flyktet fra de arabiske landene siden 1945 og kristne forfulgt for sin tro. Det er svært sjelden jeg ser artikler i Bergens Tidende som tar opp disse spørsmålene.

Selv om det gjenstår en del før araberne har likeverdige rettigheter med jødene i Israel, er Israel etter det jeg kjenner til, det eneste landet i Midtøsten der arabere har stemmerett og kan velge sine representanter inn i nasjonalforsamlingen. Det blir derfor noe patetisk når Bergens Tidende slår opp al-Assad sin uttalelse ( Israel er verre enn nazistene) som en påstand.

STIG BAKKE, DAVIK