Krekar har ved flere anledninger møtt denne Mr. Død. Det er også kommet frem at Krekar skal ha hatt på seg tlf.nr. til to Al Qaida-siktete terrorister. Det en da lurer på er hvorfor de norske myndighetene ikke setter en effektiv stopper for denne medieflinke mannens virksomhet.

Hittil har Krekar-saken versert som en stor vits i media og nå er det på tide at Norge viser handlekraft.

Men jeg forstår myndighetenes vegring overfor Krekar, for en drastisk reaksjon mot ham vil kanskje gjøre Al Qaida enda ivrigere på å vise sin misnøye mot oss.

Men reagerer ikke myndighetene nå, så viser de akkurat den svakheten disse terrorister er ute etter.

Det bør være et tankekors at Norge har støttet PLO og deres leder Arafat både moralsk og økonomisk i alle år, Arafat som faktisk kan regnes som den moderne terrorismens far.

Nå ser det ut for at den form for terrorisme vi har vært med på å støtte i flere år, også kan bli rettet mot oss. Det bør ikke overraske noen, for det har disse krefter som både Mr. Død og Arafat representerer sagt i alle år. De har vært både åpne og ærlige om sine hensikter. Både Arafat og de fleste betydningsfulle islamske ledere har gjentatte ganger proklamert at først så skal de ta lørdagsfolket (jødene) og så skal de ta søndagsfolket (de kristne).

For å forstå dybden i hatet islamistene har for eksempel mot jødene, vil jeg her ta med et regnestykke fra en lærebok for palestinske barn.: «Om det er fem jøder og du dreper to av dem, hvor mange er det da igjen å drepe?»

Før hele verden tar disse folkene på alvor, vil en ikke få bukt med terrorismen.

Norge må våge åpent å definere hvem som er våre fiender, så må vi vise oss sterke mot dem.

Vi kan begynne i vårt eget land.

ARNE DAHL