I flere år nå har vi både kunnet lese og høre at det ikke kan bevilges mer penger over statsbudsjettet til høyst nødvendige tiltak som for eksempel til sykehjem, aldersboliger, skoler etc. Til tross for at Norge er et av de rikeste land i verden, må vi finne oss i at offentlige bygninger forfaller, nye ikke kan bygges eller ikke kan tas i bruk og begrunnelsen er ikke den at Norge ikke har penger, men at vi rett og slett ikke kan bruke mer penger, for det vil føre til inflasjon, renteøkning og all slags elendighet.

Så ser vi at Bergen og mange kommuner rundt Bergen er hoppende glade fordi de har fått solgt sine BKK-aksjer og nå kan sette i sving med å bygge skoler, sykehjem osv. Kort sagt bruke millioner på millioner. Er det våre kommunale politikere som er teite? Skjønner de ikke at vi ikke må bruke penger for da vil vi alle bli fattige eller i hvert fall nesten? Eller er det sentralbanksjefen, regjering og storting som tar feil? Eller er det forskjell på å bruke våre penger som kommer herfra og våre penger som kommer derfra?

BETTY LANGELAND,

KLEPPESTØ