Jeg venter ikke at alle skal lese alle debattinnlegg, men er det noen autoriteter som mener å ha greie på hvorfor vi er kommet opp i en kilowattpris på over en krone, ville jeg være takknemlig for svar.

Spørsmål 1: Hvorfor ble magasinene tappet ned for eksport til helt ut i november, ifølge de siste opplysningene? Jeg vet jo at den ventede høstnedbøren ikke kom, men vanligvis er ikke Ola dunk så dum at han lar være å skaffe vinterved fordi noen har spådd en mild vinter. Det finnes da grenser selv for ham!

Spørsmål 2: Hvorfor blir det ikke innført et toprissystem på strøm, slik det var tidligere da vi hadde lite strøm?

Spørsmål 3: Hvorfor ble planene om en vindmøllepark på Stadlandet lagt til side? De ville ikke hjelpe nå, men det er jo bedre enn et gasskraftverk! Kanskje får vi enda en nedbørsfattig høst? En burde ha lov å håpe.

Koselig var det, men skal en betale med skyhøye strømregninger, kan en begynne å lure!

Spørsmål 4: Hvorfor blir ikke montering av varmepumper subsidiert? Staten håver inn fire milliarder på den økte strømprisen har jeg hørt (rett meg i tilfelle jeg tar feil). I stedet for ca. 25.000 kroner vil da en varmepumpe som vanligvis skaffer tre til fire kilowatt for hver kW den bruker koste ca. 19.000 kr. Og denne besparelsen ville vel alle være interessert i, ville jeg tro?

Spørsmål 5: Er det noen som kontrollerer nettutleiernes prisfastsetting?

Til slutt. Har du noen penger til overs etter denne vinteren: sats på strømaksjer! Aksjonærene der må jo tjene svære penger! Er det for lite vann i magasinene etter at de ble tømt i høst for salg til Sverige, er det jo bare å heve prisen til Ola dunk, han må jo betale samme f—! Hvilke politikere står bak dette?

Dersom noen lurer på dette maset om strømprisen; vent til regningen for november og desember kommer!

Av Herman Bjørke