Av Siren Nordal,

Kanutten barnehage

B. Johannessen «glemte» å opplyse BT sine lesere om at Husmødrenes barnehager som han så varmt omtaler, har hatt store kommunale tilskudd og spesialavtaler med Bergen kommune i mange år — før min gruppe av private barnehager fikk motta «smuler» ifra Bergen kommune fra 01.01.2000. Jeg er en av de private eiere som offentlig har uttalt til andre kommuner, at de bør gjøre som Bergen kommune - satse og samarbeide med oss private. B. Johannessen «glemte» å opplyse BT sine lesere at den gjennomsnittlige foreldrebetalingen i private barnehager på kroner 3300 i mange tilfeller er for 12 mnd. betaling. For min barnehage sin del ville dette være kr 3.675 pr. mnd. i 12 mnd.

Jeg har i flere år forsøkt å få min foreldregruppe til å delta aktivt med meg, om å påvirke politikerne både i kommunen - men også de på Stortinget, til å forstå at barna i privateide barnehager må få samme økonomiske rammebetingelser som barna i de kommunale barnehager. Det vil si øremerkede tilskudd som følger barnet - til den barnehagen foreldrene velger - enten det er i kommunal eller privat regi. Ingen i foreldregruppen har til dags dato stilt opp på arrangementer som eks. møter i Bergen rådhus eller demonstrasjoner i Bergen sentrum.

Når en så tilpasser seg søkergruppen som er i bydelen vi holder hus i - småbarnsplasser - som stat og kommune vet er dobbel så dyre å drive, da en har tre voksne pr. ni barn mot atten barn pr. tre voksne med barn over tre år. En har da et tap av ni foreldrebetalinger pr. avdeling.

Dette må jeg som eier forsvare overfor min revisor - ved ikke å kunne sette ned foreldrebetalingen i denne omgang. Barnehageforliket sier at stat/kommune skal dekke 80 prosent pr. 01.05.04. Dette vil jeg se i praksis før jeg tror på slike lø f ter. Politikerne har vist ved tidligere anledninger at de kan forandre mening ganske fort . Det å drive en bedrift med store byggelån, tariffavtale inkl. pensjonsavtale og høye kommunale utgifter, koster penger - mange penger. Skal en overleve i denne bransjen, må en være skikket til å drive økonomisk forsvarlig.

Jeg vil oppfordre B. Johannessen til å starte sin egen barnehage, og drive innen de økonomiske betingelser jeg og mange private eiere har til rådighet i dag - og innen en periode på to år vil jeg oppfordre ham til å avslutte sine innlegg i BT med følgende: La oss heie frem disse private barnehageeierne som har klart å overleve!