Når fokus i disse dager for noen korte øyeblikk settes bort fra «gave-julen» og inn på «religions-julen», er vi fra barnsbein av blitt innpodet at julefeiring er noe vi bedriver for å hylle «vår» frelser Jesus Kristus.

Det kan nok tenkes at Jesus og andre religionsgründere med rette bør beæres med høytidsdager. Men når vi i Norden snakker om jol, som det het på gammelnorsk, dreier det seg egentlig om et patent tatt lenge før Jesus var tiltenkt.

Faktum er at jul er det fellesnordiske navn på høytiden som i uminnelige tider er blitt feiret rundt vintersolverv. (Den dagen solen «snur», med lysere dager som følge), og at kristendommen i Norden, ukjent av hvilken grunn, har påhengt seg benevnelsen.

Ifølge historikere var julen i førkristen tid en agrarisk fest der det ble utbrakt skåler med ønske om god grøde i det kommende år. Blant annet kan juleskikker som julenek og slakting av julegrisen føres tilbake til denne hedenske opprinnelse. Fra Gyldendals leksikon hitsettes: ¿ Av meget gammel, delvis førkristen opprinnelse, er også de tallrike skikker som tok sikte på å verne mot vonde vetter, som etter folketroen var særlig aktive ved juletider ¿

Av dette kan en utlede at de kristne har beriket seg ved å «stjele» merkevaren julen fra hedningene. I Norge er en rekke mennesker per definisjon hedning som derav bør få tilbake sitt julenavn. Den gjenværende kristne norske folkegruppe bør for sin Jesus-feiring ta i bruk et mer korrekt ord for høytiden. Christmas, etter Christ (Kristus) lyder festen på engelsk. Krist.com er etter mitt syn dekkende i dag i Norge, da en med dette navn også får pakket inn den kommersialiseringen av julen vi alle er vitne til gror frem enten det dreier seg om forsøk på å lokke på oss siste Playstation eller billettsalg til «jule»-konserter i norske bedehus.

Kristenfolkets Det syvende bud: Du skal ikke stjele. Fra samme religions litteratur står òg å lese at det skal gis tilgivelse – enten man er kristen eller ei. OK, alle kristne, erkjenn tyveriet av det mønsterbeskyttete nordiske julenavn, pønsk ut en annen høytidsbenevnelse, og vi hedninger skal gi dere kollektiv tilgivelse.

Rolf Lunde, bergenser og hedning