Nå gjelder det på nytt usannheten om hvem som betaler pensjonene.

På NRK Tekst-TV 9. oktober heter det: «Fremtidens arbeidstakere må betale en stadig større regning for utbetaling til pensjonistene. Både leder av pensjonskommisjonen, Aps Sigbjørn Johnsen, og finansminister Per-Kristian Foss (H) er bekymret.» De to herrer og andre også, som for eksempel skatteutvalgets leder, Arne Skauge, må gjerne være bekymret. Men bekymringen må ikke brukes til å legge belastningen med å betale pensjoner på dagens og fremtidens arbeidstakeres skuldre. Det er ikke bra at de forledes til å tro at det er deres ansvar å fø på pensjonistene. Det er nemlig ikke sant. Ansvaret ligger hos myndighetene som har brukt pensjonistenes pensjonsinnbetalinger til andre ting enn pensjoner.

For det er våre egne penger Stortinget bevilger til pensjon, ikke andres skattepenger. Offentlig ansatte har betalt inn om lag 10 prosent av sin inntekt i hele sitt yrkesaktive liv til sin fremtidige pensjon. I tillegg har arbeidsgiverne betalt inn om lag 8 prosent. Alle disse pengene har havnet i statens egen kasse, ikke i pensjonsfond. Det er tilsvarende betalt inn 482 milliarder kroner mer i pensjonspremie til Folketrygden enn det er betalt tilbake i pensjoner. Pengene er lånt og brukt opp. Nå bevilges pensjonene over statsbudsjettet i konkurranse med andre gode formål. Bevilgningene må gjerne formelt betales ut over statsbudsjettet, men la det være klart at det er de lånte milliardene som skal tilbakebetales som pensjoner. De skal ikke betales av arbeidstakernes skattepenger.

MAGNE ASKELAND, LEDER LOP — BERGEN OG OMLAND