Hvalen ble slept til havs ved 21-tiden tirsdag kveld, men var så skadd at den drev tilbake til land senere på kvelden og døde.

Hvalen, som er 10-12 meter lang og veier 20-25 tonn, ble først oppdaget ved 09.30-tiden tirsdag da hadde satt seg fast i fjæresteinene.

Det var rene folkevandringen til Sør-Kolnes i Sola kommune der hvalen lå tirsdag ettermiddag og kveld. Flere hundre mennesker sto langs stranden og så hvalen slå med halen og sprøyte sjø når den pustet.

Redningsmannskaper slet hele dagen med å feste slepetau rundt hvalen. Ved 21-tiden lyktes dette omsider, og en slepebåt dro hvalen ut på dypt vann. Der slo den et slag med halen og forsvant i dypet.

Før den ble slept ut ble det vurdert å avlive hvalen fordi den var blitt så stresset og skadet etter å ha rullet rundt i fjæresteinene flere ganger. Redningsaksjonen så imidlertid ut til å ha gått bra.

Men ved 23-tiden på kvelden ble hvalen på nytt oppdaget i fjæresteinene, denne gang i Solavika, litt lenger sør. Veterinær ble tilkalt, og han mente hvalen måtte avlives. Det viste seg imidlertid at hvalen var så skadd at den døde av seg selv.

Sola kommune skulle onsdag fjerne hvalen fra strandområdet der den endte sitt liv.

NTB

MÅTTE GI TAPT: Hvalen som strandet på grunt vann i Sola kommune i Rogaland, ble slept til havs tirsdag kveld. Noen timer senere strandet den på nytt omtrent på samme sted og døde. (FOTO: ALF OVE HANSEN, SCANPIX)